Úrazové poistenie na istotu

Nastal úraz? Máte poistku?Zvažujete si zabezpečiť život? Základný balíček poistenia smrti by vám však nestačil a potrebovali by ste sa niečo obšírnejšie? V tom prípade máte na výber z mnohých (piatich) pripoistení, ktoré si môžete nastaviť tak, ako chcete. Jedným z najžiadanejších, najvyužívanejších a najľahšie realizovateľných z nich je práve úrazové poistenie, ktoré vám v rámci neho taktiež ponúka viacero možností a získať ho môžete aj na http://www.zivotnapoistka.sk/urazove-poistenie/. Aby ste vedeli, čo by ste od neho mohli  očakávať ešte predtým, ako oňho požiadate, tak si môžete prečítať aj nasledujúce informácie tohto článku.

O čo ide?

Úrazové poistenie, ako vám už samotný názov môže evokovať, je jedná z možností rozšírenia základného balíčka, ktorý je spojený hlavne so smrťou. Toto rozšírenie je však aplikovateľné aj na žijúcich, ktorým sa nejakým spôsobom prihodil úraz. Ten si môže vyžadovať dlhšie, kratšie či žiadne liečenie a zotavovanie. Zmluva je aktuálna, kým jej subjekt platí za služby „ochrany“ v riadnych termínoch. To väčšinou prebieha v mesačných intervaloch, ak sa s poisťovacou spoločnosťou nedohodnete ináč.

Krytie

Ako sme už vyššie naznačili, úrazové (pri)poistenie sa ešte delí na drobnejšie a vy si môžete vybrať také možnosti resp. krytie, ktoré by vám najviac vyhovovalo. Na výber máte z piatich základných možností: smrť v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu, denné odškodné počas doby liečenia úrazu, denné odškodné počas pobytu v nemocnici alebo všetky náklady spojené s úrazom. Samozrejme platí, že čím komplexnejšiu možnosť si zvolíte, tým je pravdepodobnejšie, že nenávratné mesačné poplatky budú vyššie. Ich návratnosť je garantovaná jedine v prípade realizácie zmluvne stanovenej poistnej udalosti.

Životná poistka dáva istotu.Spôsob jeho získania

Úrazové poistenie môžete získať viacerými spôsobmi: osobne, telefonicky alebo online. Pričom odporúčame hlavne metódu číslo 1 a 3, pretože metóda číslo 2 by vás vyšla trošku drahšie a to kvôli spoplatnenému hovoru. Ak chcete vaše úrazové poistenie získať čo najrýchlejšie, najlepšia pre vás bude práve online metóda. Nemusíte už nikam chodiť, ani sa z práce ponáhľať do pobočky, aby ste stihli ich otváraciu dobu, ani si dohadovať žiadne osobné stretnutia. Stačí, ak si kliknete na hore uvedený link a k dispozícii budete mať všetko, čo potrebujete. Nielen vysvetlenia pojmu a iných kategórií súvisiacich s týmto typom zabezpečenia, ale môžete si urobiť hneď aj porovnanie ponúk alebo využiť bezplatnú pomoc odborného poradcu.

Porovnanie ponúk

Ak chcete získať čo najvýhodnejšie a najlepšie úrazové poistenie, využite porovnanie online pomocou kalkulačky, ktorá má len samé pozitíva. Okrem toho, že ho môžete urobiť v pohodlí domova, kedykoľvek sa vám zachce, sami si nastavujete jednotlivé podmienky a kritéria, ktoré chcete, aby zmluva obsahovala. Nemusíte sa báť, že všetko bude predvolené. Vypíšete len niekoľko údajov a cenová ponuka z viacerých poisťovacích spoločností vám bude buď odoslaná na mail, alebo vás budú kontaktovať pracovníci, ktorí vám všetky klady a zápory jednotlivých produktov vysvetlia osobne. Porovnanie online je výbornou alternatívou pre tých, ktorí si chcú ceny zistiť len informatívne či nezáväzne, a pritom sa nemajú záujem stretávať s niekedy aj dotieravými poradcami konkrétnych spoločností, ktorí vás budú na nejaký produkt presviedčať aj niekoľko hodín vkuse, nepretržite vám vyvolávať, hoci by bol pre vás maximálne nevýhodný a ani vám nedajú šancu si preskúmať iné ponuky.

Pomoc poradcu

Ak si neviete dať s jednotlivými ponukami úrazového poistenia rady (možno aj z porovnania), máte možnosť využiť bezplatnú konzultáciu, taktiež na hore uvedenej stránke. Výhodou je aj to, že ju poskytuje nezávislý odborník, čiže vás nebude nahovárať na nič, čo by bolo pre vás nevýhodné. Daná stránka má cieľ jasný, tým je pomôcť ľuďom, nie ich ošklbať aj o to posledné a potom sa tešiť s úžasných provízií. Pomoc poradcu môžete využiť samozrejme aj vtedy, ak máte voči problematike životného poistenia všeobecne nejaké nejasnosti. Naši odborníci sa vám s radosťou povenujú, a to bez akéhokoľvek presviedčania a nahovárania na nevýhodný produkt.

Pre deti

Najkritickejšou kategóriou úrazu sú práve deti. Existuje teda aj úrazové poistenie pre deti? Áno. Našim tipom je však neriešiť ho osobne, teda na osobitnej zmluve, ale dieťa zakomponovať do vašej zmluvy, pokiaľ takú máte. Najviac sa to odporúča vtedy, ak ste živiteľom rodiny.

Nezabudnite, že najlepšie úrazové poistenie je vám dostupné na hore uvedenej stránke, kde si o ňom môžete prečítať všetko podstatné a ešte si urobiť aj porovnanie jednotlivých ponúk, no zaujímavé informácie o ňom sa môžete dozvedieť aj na tejto stránke.

Ako na výpoveď povinného zmluvného poistenia

Viete ako správne spraviť výpoveď povinného zmluvného poistenia? V tomto článku sa to dozviete.

Chcete skončiť súčasnú zmluvu?Po zániku PZP sa môžete poistiť aj u iného poskytovateľa

Prvá zmena sa týka nového poistenia po tom, čo to pôvodné zaniklo, ak poistenie zodpovednosti zaniklo pre neplatenie poistného. Doteraz to fungovalo tak, že ak ste neplatili poistné včas a váš poskytovateľ vám ho v zmysle zákona zrušil, museli ste sa nanovo opäť poistiť u tohto pôvodného poisťovateľa. Podľa ministerstva financií spôsobovalo toto opatrenie v praxi často neprehľadnú právnu situáciu, keďže klient, ktorému takto zaniklo poistenie vozidla z dôvodu neplatenia následne uzatvoril nové poistenie u iného poskytovateľa. Pri spôsobení škodovej udalosti sa ale zistilo, že aj napriek tomu, že toto poistenie už poctivo platil, nie je mu to nič platné, keďže táto poistná zmluva je od začiatku neplatná. Klient tak nemal nárok na úhradu spôsobenej škody poisťovňou a všetky výdavky tak ostávali na jeho pleciach.

Poisťovňu môžete zmeniť kedykoľvek

Taktiež sa zo zákona vypustilo ustanovenie hovoriace o tom, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poskytovateľa poistenia. Prax ukázala, že aj toto ustanovenie je neopodstatnené a zbytočné a teda bolo zo zákona vypustené. Pôvodným cieľom bolo primárne zabrániť prípadom viacnásobného poistenia u dvoch, resp. u viacerých poisťovateľov. Poistné plnenie však vždy môže za klienta vyplatiť len jedna z nich. To teda znamená, že klient môže hocikedy zmeniť poskytovateľa povinného zmluvného poistenia a nemusí pritom čakať na ukončenie platnosti pôvodného PZP.

Napriek tomu ale stále existuje viacero pravidiel, ktorými sa musíte pri výpovedi PZP riadiť. Pri zmene poisťovne by ste mali poistnú zmluvu najskôr vypovedať podľa platných podmienok vašej poisťovne. Ak tak chcete urobiť ku koncu poistného obdobia, mali by ste ju podať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia PZP písomnou formou, a to buď osobne alebo poštou. Výpoveď však už v tomto čase musí mať poisťovňa fyzicky na stole. Ak posielate výpoveď PZP poštou, urobte tak s predstihom a nie na poslednú chvíľu. Vaša žiadosť by nemusela byť doručená na čas. Taktiež posielajte žiadosť o zrušenie zmluvného poistenia vozidla radšej doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní žiadosti. Ak však chcete mať úplnú istotu, najbezpečnejšie je zaniesť žiadosť o výpoveď PZP vozidla do pobočky osobne. V takom prípade si žiadajte od pracovníka potvrdenie, že ste tak vykonali. Ak ste vypovedali PZP, je potrebné, aby ste následne uzavreli novú zmluvu u inej poisťovne. Ako majiteľ motorového vozidla totiž musíte byť zo zákona poistený.

Zbavte sa drahých a nevýhodných poistiekAko má vyzerať žiadosť o výpoveď PZP?

Pokiaľ neviete, ako má takáto žiadosť vyzerať a aké všetky údaje majú byť jej súčasťou, pomôckou vám môže byť aj stránka http://www.uzavripzp.sk/vypoved-pzp/, kde sa dozviete všetko podstatné o výpovedi zmluvného poistenia a taktiež tam nájdete aj vzory žiadostí na zrušenie poistky vozidla. Do tohto vzoru už len jednoducho doplníte vaše údaje a tým pádom ušetríte čas, ktorý by ste strávili tvorením takejto žiadosti.

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2015, priniesla niekoľko zmien aj čo sa týka zmeny, resp. výpovede PZP.

Písomná žiadosť o výpoveď povinného zmluvného poistenia motorového vozidla by mala obsahovať niekoľko náležitostí, ktoré sú dôležité pre správne a rýchle spracovanie žiadosti. Na začiatok je potrebné uviesť informácie o vlastníkovi vozidla, teda meno a priezvisko, resp. názov firmy, ďalej adresa trvalého pobytu, resp. sídlo spoločnosti. Samozrejme je dôležité uviesť údaje o aute, motorke, vozíku či inom dopravnom prostriedku, ktorého poistenie hodláte zrušiť. Tu je potrebné uviesť továrenskú značku a evidenčné číslo vozidla. Nezabudnite uviesť predmet žiadosti v tvare Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia, resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia a uviesť číslo poistnej zmluvy. Za tým by ste mali napísať krátky text, ktorý by obsahoval vysvetlenie, resp. požiadanie výpovede poistnej zmluvy vozidla. Na záver túto žiadosť nezabudnite vlastnoručne podpísať.

Do žiadosti by ste mali uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Pokiaľ nežiadate o výpoveď PZP na konci vašej doby poistenia, ale z iných dôvodov, tak rozdiel z poistného, ktorý ste neprečerpali, vám bude vrátený.

Dôvody na zrušenie PZP

Podľa toho, z akého dôvodu chcete vašu poistku na auto alebo na iný dopravný prostriedok zrušiť, je potrebné ku žiadosti doložiť aj niektoré špeciálne doklady. Dôvodov na výpoveď PZP existuje hneď niekoľko. Následne si povieme, ktoré to sú a teda aj to, aké doklady je potrebné k jednotlivým žiadostiam priložiť.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe ukončenia doby poistenia

Pokiaľ vaša poistná zmluva oficiálne končí, je na vás, či chcete pokračovať v poistení s danou spoločnosťou, alebo ste sa rozhodli prejsť k inému poskytovateľovi. Ak s doterajšou poisťovňou už nie ste spokojný a našli ste si niekoho, kto vám ponúka výhodnejšie PZP, žiadosť o výpoveď PZP doručte poisťovni najneskôr 6 týždňov pred skončením vašej doterajšej zmluvy. Žiadosť o zrušenie PZP v tomto prípade nemusíte nijak dokladovať, keďže aj samotná spoločnosť si je vedomá toho, že čochvíľa platnosť poistenia vozidla vyprší.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe likvidácie vozidla

Je samozrejmé, že pokiaľ vaše auto, motocykel, prípojný vozík či iný dopravný prostriedok bol zlikvidovaný, či už zošrotovaním, zničením pri dopravnej nehode alebo pri akejkoľvek inej udalosti, máte právo žiadať o zrušenie povinného zmluvného poistenia. Takúto žiadosť o zrušenie PZP je potrebné doplniť o doklad, ktorý dosvedčuje likvidáciu vozidla.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe krádeže  vozidla

Nepríjemným dôvodom na zrušenie PZP je odcudzenie, resp. krádež vozidla. V takom prípade čo najskôr informujte vašu poisťovňu. Aj keby sa vaše vozidlo o pár hodín našlo, keby by ste zmluvu nevypovedali, eventuálne škody, ktoré mohol zlodej spôsobiť, by šli inak na váš účet. K tejto žiadosti samozrejme pripojte aj doklad z policajnej správy o krádeži vozidla.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe vyradenia vozidla z evidencie

Ak bolo vaše vozidlo pre zlý technický stav vyradené z evidencie, taktiež by ste mali podať žiadosť o zrušenie PZP. Používanie vozidla v nevyhovujúcom technickom stave je zo zákona zakázané, čiže by ste si tým koledovali o vysokú pokutu. Preto naozaj neváhajte, a takéto vozidlo z evidencie odhláste. K písomnej žiadosti o zrušenie poistenie je potrebné pripojiť aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 • žiadosť o zrušenie PZP na základe darovania alebo predaja vozidla

Predaj vozidiel je v súčasnosti na dennom poriadku. Hlavne ojazdené autá sa tešia veľkej obľube, keďže si ich môže dovoliť viac ľudí, ktorí by si nové auto nemohli zo svojho príjmu dovoliť. Ak ste svoje auto alebo motocykel predali, mali by ste ho zo zmluvného poistenia odhlásiť. Uzatvorenie novej poistky už bude v rukách nového majiteľa. Z poisťovne je potrebné vozidlo odhlásiť tiež v tom prípade, ak ste ho niekomu darovali. V tomto prípade budete musieť vašu žiadosť o zrušenie PZP dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

 • žiadosť o zrušenie PZP bez udania dôvodu

Od poistnej zmluvy môžete odstúpiť aj z čisto súkromných príčin. Buď ste si našli lacnejšiu ponuku, alebo vám iná poisťovňa ponúkla výhodnejší balík poistenia, alebo ste sa rozhodli využiť ponuku niekoho známeho. Je to len na vás. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste zotrvali v pôvodnej poisťovni.

Ak teda uvažujete na zrušením vášho súčasného povinného zmluvného poistenia vozidla, odporúčame vám najprv urobiť si prehľad ponúk poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu. Ponuka je v súčasnosti široká. Viac sa môžete dozvedieť jednoducho na stránke uzavripzp.sk, ktorá spolupracuje s poskytovateľmi PZP. Na tejto stránke sa rýchlo a jednoducho dostanete ku všetkým ponukám poisťovní, v pokoji domova ich môžete porovnať a rozhodnúť sa kedy len chcete pre tú, ktorá bude najviac vyhovovať vašim potrebám.

Výpočet poistky na auto s PZP kalkulačkou

Robili ste si už nejaké prieskumy trhu a výpočty PZP? Akým spôsobom? Prípadne ste mali na pláne osobné návštevy v poisťovacích spoločnostiach? Tak asi by ste mali vedieť, čo je to PZP kalkulačka, na čo slúži, ako všelijako ju môžete využiť atď.

Výpočet poistky na auto

Poistná kalkulačka vám urobí výpočet poistky na auto, ale samozrejme aj na iný dopravný prostriedok do niekoľkých minút. Treba sa zmieniť aj o tom, že tento výpočet ceny PZP bude presný na jedno desatinné číslo. Takže sa nemusíte obávať toho, že ak by ste o povinné zmluvné poistenie požiadali takouto formou, že by ste museli zaplatiť inú sumu, ako vám bola ponúknutá v PZP kalkulačke online.

Neexistuje jednoduchší výpočetNajrýchlejší výpočet ceny PZP

Pokiaľ aj vy patríte k vyťaženým ľuďom, ktorí nestíhajú navštevovať pobočky jednotlivých spoločností, ponúkame vám druhú možnosť, a tou je práve kalkulačka PZP online, ktorá vám všeobecne sprostredkuje najrýchlejší výpočet ceny poistky na auto, na motocykel, na prípojné vozidlo či dodávku. Ceny PZP za tieto dopravné prostriedky si môžete vypočítať aj s kalkulačkou na http://www.uzavripzp.sk/pzp-kalkulacka-vypocet/, kde si okrem iného môžete prečítať aj iné dôležité informácie ohľadom povinného zmluvného poistenia. Mimo toho, že výpočet ceny PZP s kalkulačkou online je najrýchlejší, má aj iné výhody. Aké? Čítajte ďalej a dozviete sa.

PZP kalkulačka predstavuje úsporu času

Pýtate sa sami seba, ako môže poistná kalkulačka ušetriť váš čas? Odpovieme vám. Úspora času pomocou výpočtu ceny PZP online je značne citeľná. Vyššie sme naznačili, že celý proces trvá len niekoľko minút. Koľko by trvalo, ak by ste sa rozhodli jednotlivé cenové ponuky zisťovať osobne v rozličných poisťovacích spoločnostiach. Určite by to bolo oveľa dlhšie. Jedno sedenie v pobočke vás vyjde na 20-30 minút času. Celková strata času závisí od toho, koľko pobočiek máte v pláne pochodiť. Ako sami viete, dve spoločnosti na objektívne porovnanie ceny PZP nestačia. Ideálne by bolo, ak by ste pochodili všetky a v tom prípade by sa to mohlo vyšplhať až na hodiny strateného času. Ak k tomu pripočítate čas presunu z domu do jednotlivých pobočiek, strata sa môže ešte viac navýšiť. Preto si myslíme, že PZP kalkulačka online na výpočet ceny je ten najlepší a najrýchlejší nástroj na zistenie ceny nie jednej, ale hneď viacerých ponúk poistenia prostredníctvom uzavripzp.sk.

PZP kalkulačka predstavuje úsporu financií

Poistná kalkulačka vám okrem času dokáže ušetriť aj peniaze, čo je pre niektorých žiadateľov povinného zmluvného poistenia najdôležitejší faktor pri jeho výbere. Ako vám môžete garantovať, že PZP kalkulačka online cez uzavripzp.sk vám skutočne ušetrí peniaze? Jednak je to preto, že stránku a kalkulačku na nej už vyskúšalo veľa zákazníkov a žiaden z nich nenechal negatívny ohlas. Keďže bude výpočet ceny PZP presný, plus bude obsahovať ponuky viacerých spoločností, môžete si byť istý, že rozdiely budú badateľné. V niektorých prípadoch sa môže cena PZP za to isté vozidlo líšiť až v stovkách eur, hoci majú dané ponuky rovnaký rozsah krytia. Ak nepatríte k tým žiadateľom o povinné zmluvné poistenie, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť hocakú výšku sumy, určite nezabudnite túto kalkulačku aspoň vyskúšať.

Okrem ceny PZP môžete vaše financie ušetriť aj z iného hľadiska. Čo to z vášho bankového konta by ste museli minúť aj na transport z vášho bydliska do jednotlivých spoločností a medzi nimi. Teda za predpokladu, že nebývate v meste, kde máte k dispozícii všetky poisťovacie spoločnosti.

Dôvody sú rôzne, no cieľ je rovnaký - úsporaPrečo si vypočítať ceny PZP cez online kalkulačku?

Zhrnieme, že najdôležitejšie dôvody na využitie resp. vyskúšanie tohto užitočného  internetového nástroja sú hlavne značná úspora času a peňazí. Najlepšie na tom všetkom je, že výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky je bezplatný a nezáväzný. To znamená, že vás nikto nebude nútiť, aby ste o nejaké zákonné poistenie z výpočtu požiadali.

Formulár na výpočet poistky na auto

Ak ste sa rozhodli uskutočniť výpočet PZP pomocou kalkulačky online, bude potrebné, aby ste vyplnili jeden formulár, vďaka ktorému dostanete cenové ponuky niekoľkých poisťovacích spoločností. Nachystajte si technický preukaz a vodičský preukaz majiteľa vozidla. Z technického preukazu budete potrebovať údaje ako výkon a objem motora, model a továrenský značka vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, typ paliva, rok výroby atď. Z vodičského preukazu budete potrebovať napríklad dátum vzniku vodičského oprávnenia a číslo tohto oprávnenia. Taktiež treba do formulára vypísať dátum narodenia, či spôsobil niekedy nejakú nehodovú udalosť, ako dlho je v bezškodovom stave, či má dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, či je platiteľom iného druhu poistenia atď., pretože všetky tieto údaje môžu ovplyvniť cenu povinného zmluvného poistenia.

Dbajte na to, aby ste formulár vypísali správne a pravdivo. Ak sa vám predsa len nejaká ponuka z výpočtu PZP zapáčila, môžete o ňu požiadať jednoduchým klikom. Potom bude potrebné vypísať niekoľko položiek, ako vašu mailovú adresu a domácu adresu a to z toho dôvodu, lebo na mail vám budú spätne odoslané údaje na zaplatenie poistného, návrh zmluvy a zmluvné podmienky, ako aj dočasná biela karta, platná 30 dní, ktorú si musíte vytlačiť a nosiť pri sebe, ak používate vozidlo. Do 30 dní je teda potrebné zaplatiť faktúru, ináč vám poistenie zanikne. Po zaplatení poistného vám bude na domácu adresu doručená originál biela a zelená karta. Obe tieto karty má každý vodič povinnosť mať pri sebe, ak používa vozidlo. Ináč hrozia väčšie či menšie pokuty.

PZP kalkulačka je veľmi praktický internetový nástroj, ktorý vám umožňuje nielen zistiť cenník zákonného poistenia vo viacerých spoločnostiach, ale prostredníctvom ktorého môžete o poistenie hneď aj požiadať. V prípade, že by ste potrebovali nejaké iné informácie, môžete sa obrátiť buď na vyššie odkazovanú stránku.

Lacná zákonná poistka na auto

Psychický komfort Vám zabezpečí aj zákonná poistkaZákonná poistka na auto je typ poistenia, ktorý musí uzatvoriť každý majiteľ vozidla. Pritom nemusí ísť len o auto, ale aj o iné motorové prípadne nemotorové vozidlá. Konkrétne ide o všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré bez evidenčného čísla. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti uzatvoriť povinné zmluvné poistenie sú nielen autá rôzneho charakteru, ale aj motocykle, prípojné vozidlá, dodávky, poľnohospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky atď. Pustili ste sa už do hľadania zákonnej poistky na auto? Alebo ste v štádiu uvažovania, odkiaľ vlastne začať? V tomto texte vás oboznámime o rýchlej metóde porovnania  a získania PZP presne podľa vašich požiadaviek.

Kde zohnať lacnú zákonnú poistku na auto?

Je pre vás cena poistenia pzp dôležitá? Určite nie ste sami. Mnoho ľudí má finančné nedostatky, hoci nemusia živoriť. Snažia sa ušetriť na každej položke, aby v prípade núdze mali nejaké zadné dvierka. Ušetriť môžete aj na zákonnej poistke, a to bez toho, aby ste chodili osobne po všetkých pobočkách poisťovacích spoločností a zisťovali ceny za jednotlivé druhy povinného zmluvného poistenia na vaše vozidlo, či už ide o auto, motocykel alebo prívesný vozík.

Lacná zákonná poistka na auto je vám dostupná na stránke http://www.uzavripzp.sk , ktorá sa venuje špeciálne povinnému zmluvnému poisteniu pre rôzne druhy vozidiel. Môžete na nej uzatvoriť zákonnú poistku na auto do 3,5 tony, na motocykle, na prívesné vozidlo, ale aj na dodávku do 3,5 tony. Okrem toho obsahuje rôzne články, ktoré vám pomôžu pochopiť zákonnú poistku, prípadne pochopiť to, ako si vybrať tú správnu. Stránku Uzavripzp.sk charakterizuje porovnanie PZP.

Zvážte výhodnosť ponukyPorovnanie PZP online rýchlo a jednoducho

Výhodou stránky Uzavripzp.sk je hlavne to, že nemusíte zisťovať ceny jednotlivých pzp od rôznych sprostredkovateľov osobitne, ale vďaka tejto stránke tak môžete urobiť naraz. Porovnanie PZP môže prebehnúť dvoma spôsobmi: osobne alebo online. Porovnanie PZP online je jednoznačne rýchlejšia alternatíva. Prečo? Pretože, ak by ste sa rozhodli uskutočniť porovnanie PZP osobne, môže vás to stáť veľa času, ale aj peňazí. Chodiť osobne po pobočkách poisťovacích spoločností môže zabrať aj hodiny času, pričom všetky tieto návštevy nebudú obsiahnuté v jednom dni. Pričom porovnanie PZP online vám zaberie maximálne 15 minút vášho času. K strate času pripočítajte aj presuny od vášho domova k jednotlivých pobočkám a medzi nimi. Zatiaľ čo vďaka PZP online stačí, aby ste sa presunuli z jednej miestnosti do druhej, prípadne môžete zostať v tej istej miestnosti, pokiaľ máte internet dostupný všade. Otvoríte si sránku Uzavripzp.sk, vypíšete jeden formulár, počkáte niekoľko sekúnd, kým sa vám zobrazia ponuky a porovnanie PZP online je hotové. Na jednej stránke budete mať zobrazené a zoradené viacero ponúk poistenia práve na vozidlo, ktoré chcete poistiť.

Porovnanie PZP online ušetrí aj vaše financie a to z jednoduchého dôvodu. Okrem toho, že sa nemusíte premiestňovať od vášho bydliska do jednotlivých pobočiek a medzi nimi, ktoré ani nemusia byť situované v rovnakom mieste, porovnanie PZP online vám ukáže presné cenové ponuky povinného zmluvného poistenia na vozidlo, ktoré máte v záujme poistiť. Prídete na to, že jednotlivé ceny PZP sa môžu odlišovať až v stovkách eur.

Ak by ste sa rozhodli pre osobné návštevy pobočiek, navštívili by ste skutočne všetky? Čo ak by vám práve tá posledná poisťovacia spoločnosť poskytla tú najlepšiu cenu PZP za vaše vozidlo? S porovnaním poistenia tento risk nemusíte absolvovať, pretože vám ukáže všetky ponuky na jednom mieste a ešte k tomu aj za krátky čas. Nájdete tam najlacnejšie PZP či poistenie s najširším balíčkom. Urobte si výpočet ceny PZP len skúšobne, bez toho, aby ste boli viazaní o nejaké poistenie z porovnania PZP požiadať. Za vyskúšanie predsa nič nedáte.

Formulár na zistenie ceny PZP

Vyššie sme sa zmienili o tom, že na zistenie ceny PZP viacerých poisťovacích spoločností, potrebujete vypísať jeden formulár, ktorý vám po tom automaticky vygeneruje jednotlivé ponuky. Ak neviete údaje o vašom vozidle spamäti, pripravte si jeho technický preukaz, pretože do tohto formulára je potrebné vypísať napríklad výkon a objem motora, rok výroby vozidla, značka a model vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, typ paliva a iné detaily. Okrem údajov o vozidle je potrebné vyplniť aj niektoré informácie o majiteľovi vozidla, ako napríklad či už niekedy spôsobil nehodovú udalosť, ako dlho je v bezškodovom stave, či má účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov, ako aj iné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť cenu vášho povinného zmluvného poistenia.

Po vypísaní všetkých údajov, kliknite na položku „porovnať“. Po niekoľkých sekundách vám vybehnú výsledky porovnania PZP s cenovými ponukami. Na základe vašej potreby a uváženia si môžete slobodne a bez nátlaku vybrať ktorékoľvek poistenie chcete. Samozrejme ani nemusíte. Ak ste však našli pre vás vhodné poistenie, stačí si na danú ponuku kliknúť. Vyplníte ešte niekoľko údajov a na mailovú adresu vám bude odoslaná biela karta, údaje na zaplatenie a návrh zmluvy s jej podmienkami. Poistné treba zaplatiť do 30 dní, dovtedy je zároveň platná aj dočasná biela karta. Po zaplatení platby vám bude, tento krát na poštovú adresu originál biela a zelená karta. Obe kartičky musíte nosiť bezpodmienečne pri sebe pri každom používaní vozidla. V opačnom prípade vám hrozia pri kontrole policajnou hliadkou rôzne pokuty, ktoré môžu niekedy presiahnuť aj niekoľkonásobok ceny ročného povinného zmluvného poistenia.

Lacná zákonná poistka na auto vám bude ponúknutá aj na stránke Uzavripzp.sk, no ak si chcete predtým naštudovať aj iné informácie ohľadom osobných financií, kliknite si na tento subreddit.

Pôžičky – viete o nich skutočne všetko?

Neviete si pomôcť v ťažkej finančnej situácií? Skúste pôžičkyZistili ste, že potrebujete peniaze, pretože vám sa vám do cesty „votrela“ nečakaná udalosť, ktorú vyriešiť znamená minúť peniaze, alebo by ste chceli vymeniť nábytok, poprípade by ste chceli stavať dom? Aby ste vedeli, aké typy pôžičky existujú a aké sa najviac hodia vášmu účelu, témou tohto článku budú práve pôžičky. Začneme vysvetlením základných pojmov, ktoré by ste ako žiadateľ mali poznať.

Prvým takým pojmom je slovo úver, ktoré nie je nič iné ako správne pomenovanie pre slovo „pôžička“, pretože vo všeobecnosti znamenajú hocakú pôžičku (napr. si môžete požičať stoličku od suseda). Ak budete niekedy v súvislosti s touto témou počuť slovo veriteľ, tak to je pomenovanie pre toho, kto vám peniaze poskytne (môže to byť spoločnosť alebo osoba). Ak vám veriteľ úver schváli a vy podpíšete zmluvu, automaticky sa stávate dlžníkom. Štatút dlžníka zaniká dňom, kedy požičanú sumusplatíte do posledného centa.

Spláca sa nielen suma, ktorú ste si požičali, ale aj úrok, ktorý je k nej potrebné započítať. Výšku úroku si určuje každý poskytovateľ sám a je jedno z prvých čísel v percentách, ktoré určujú výhodnosť pôžičky. Druhým číslom je RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ktoré je aktuálne hlavne v prípade dlhodobých pôžičiek, teda takých, ktorých doba splácania dosahuje aj niekoľko rokov. Prečo? Pretože z názvu tohto údaju vyplýva, že je to suma, ktorá sa určuje ročne. V prípade krátkodobých nie je až taká obsažná. Väčšinou toto číslo býva vyššie než úroková sadzba, pretože zahŕňa aj iné poplatky s tým spojené. Na prvý pohľad vyzerá nevinne, ale u niektorých spoločností presahuje aj niekoľko násobok úrokovej sadzby.

Koho pôžička je najlepšia?

Tak v prvom rade musíte vedieť, aký typ potrebujete. Delenie si poskytneme nižšie, aby ste sa vedeli zaradiť a orientovať sa lepšie v danej problematike, ako aj v hľadaní tej správnej pôžičky.

Vo všeobecnosti si môžete požiadať o bankové alebo nebankové pôžičky. Práve nebankové sú vystavené veľkej kritike za ich neprofesionálny prístup a za ich vysoké úroky a iné poplatky. Ak však viete, akej spoločnosti môžete veriť, neprofesionálneho prístupu sa rozhodne báť nemusíte. Skutočnosťou ale je, že nebankové majú oproti tým bankovým skutočne o niečo vyššie úroky, ale tak ľudia sa k ním uchyľujú hlavne kvôli tomu, že poskytujú za zjednodušených podmienok. Napríklad môžete požiadať o pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra, pred výplatou alebo dokonca aj o pre nezamestnaných, a kopu ďalších.

Podľa jednotlivých typov však môžete aj pri nebankových nájsť lepší úrok, než pri bankových. Je to hlavne pri dlhodobých úveroch. Viac o tom si povieme nižšie.

Aby ste sa nemuseli zbytočne zaoberať jednotlivým vyhľadávaním konkrétnych bankových alebo nebankových sprostredkovateľov, pôžička cez Peniazomat vám dokáže ušetriť veľa času. Prečo? Pretože poskytuje ako bankové, tak aj nebankové pôžičky a upozorňujeme, že len od licencovaných a serióznych poskytovateľov. Ako tomu môžete veriť? Takto, že jednotlivých poskytovateľov si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam tých spoločností, ktoré splnili tvrdé podmienky pôžičkových spoločností, a teda sú pod permanentným dohľadom. Len najmenšie pochybenie by pre nich znamenalo aj niekoľko tisíc eurovú pokutu.

K dispozícií máte širokú škálu pôžičiek, zvoľte si tu najvýhodnejšiuAké pôžičky sú vám k dispozícii?

Vo všeobecnosti môžete požiadať o pôžičky ihneď, rýchle alebo dlhodobé (veľké). Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, povedzme si o tom niečo viac.

Pôžičky ihneďrýchle pôžičky sú hlavne nebankové bez náročných kritérií na získanie. Rýchle však už začali poskytovať aj bankové spoločnosti, no samozrejme musíte počítať s náročnejšími kritériami, ako je napr. dokladovanie príjmu, potvrdenie od zamestnávateľa atď. Rovnako sa nespoliehajte na to, že rýchle cez bankovú spoločnosť budú mať lepší úrok. Niekedy je to naopak. Bankové spoločnosti môžu mať pri rýchlych oveľa nevýhodnejšiu úrokovú sadzbu než nebankové. Prejdime ku konkrétnym informáciám.

Pôžičky ihneď sú nebankové úvery, ktoré vám dokážu veľmi rýchlo poskytnúť až do 350 eur. Rýchlosť ihneď znamená, že ak si zvolíte odoslanie peňazí na účet, čím vám môže byť doručená už do 10 minút po schválení. Závisí to samozrejme od toho, kedy o ňu požiadate (či ráno, počas dňa, večer alebo v noci), ako aj od toho, ako je momentálne daná spoločnosť vyťažená. Splatnosť  je väčšinou do 30 dní, s možnosťou spoplatneného predlženia doby splatnosti. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 20%, ale ak budete žiadať o pôžičku ihneď cez Ferratum alebo Pôžičkomať prvýkrát, úrok vám zarátaný nebude. Táto možnosť je aktuálna pre úvery ihneď do 150 eur (s Ferratum).

Rýchle pôžičky sú väčšinou nebankové, ktoré vám poskytnú do týždňa až 6 000 eur. S bankovými spoločnosťami môžete žiadať o oveľa menej peňazí a takéto sumy sa už berú ako dlhodobé, plus by ste museli spĺňať veľa, niekedy už náročných kritérií. Preto sa viac zameriame práve na nebankové rýchle pôžičky. Ich splatnosť sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov (84). Úroková sadzba sa opäť pohybuje okolo 20%.

Dlhodobé poskytujú bankové aj nebankové spoločnosti. Prostredníctvom pôžičky online môžete o vyššie sumy požiadať práve nebankové spoločnosti – až 100 000 eur. Pri bankových spoločnostiach môžete online požiadať o cca 60 000 eur, ale nutné je osobné stretnutie ako aj iné náročnejšie podmienky. Úroková sadzba dlhodobých sa prekvapivo pri nebankových a bankových vyrovnáva. Niektoré nebankové majú dokonca lepší úrok, než bankové. To znamená, že môžete bez problémov natrafiť na takú nebankovú pôžičku, ktorej úrok bude aj pod 10%. Splatnosť dlhodobých je zvyčajne niekoľko desiatok rokov. Pri nebankových pôžičkách je to maximálne 30.

Pri dlhodobých,  je jedno či bankových alebo nebankových, počítajte s dokladovaním príjmu, niekedy aj so založením nehnuteľnosti, dokladovaním posudku znalca o založenej nehnuteľnosti, s dokladovaním účelu, s nazeraním do registra…

Refinancovanie úveru

V rámci žiadostí o pôžičky môžete požiadať aj o refinancovanie úveru. Úlohou tohto produktu je zbaviť vás pôžičiek, ak ich máte viacero, dať vám lepší úrok, prípadne skrátiť dobu splácania a nastaviť lepšiu výšku splátok. Refinancovanie úveru je v súčasnosti veľmi vyhľadávaným a populárnym produktom a poskytujú ho skoro všetky bankové aj nebankové spoločnosti.

Úverová kalkulačka

Ako zistiť či sa vám pôžička oplatí? Odpoveď znie: „úverová kalkulačka“. Prečo? Pretože úverová kalkulačka je nástroj, ktorý vám ukáže presnú výšku úroku k vami vybranej sume vo vami zvolenej bankovej / nebankovej spoločnosti. Určí vám aj RPMN, dĺžku splácania, mesačné splátky, ako aj celkovú preplatenú sumu. Úverová kalkulačka by mala byť jednoznačne konzultovaná každým žiadateľom, ktorý chce vedieť na čom je resp. na čom bude.

Skúste si vybaviť pôžičku cez počítač online, je to najrýchlejší spôsob ako sa dostať k peniazomSpôsoby požiadania o pôžičky

Tak ako existuje viacero typov pôžičiek, a každý si môže vybrať takú, aká mu najviac vyhovuje. A rovnako si každý môže vybrať aj spôsob, akým o pôžičku požiada.

Telefonická pôžička – vašou úlohou je zistiť si telefónne číslo vami zvoleného sprostredkovateľa a telefonicky sa s pracovníkom dohodnúť na podmienkach

Online – veľmi rýchly a anonymny spôsob podania žiadosti, veľmi rýchla odozva od spoločnosti, v súčasnej dobe možno o pôžičky online požiadať v každej bankovej a nebankovej spoločnosti

Sms – spôsob požiadania cez mobilný telefón. Vašou úlohou je zistiť si sprostredkovateľov, číslo sms a tvar sms žiadosti. Sms pôžička vám poskytne až 500 eur, a to do týždňa, ale ich odozva je pomalšia, ba dokonca až najpomalšia zo všetkých spôsobov. Plus si sprostredkovatelia účtujú vysoké poplatky za sprostredkovanie, plus vyššie úroky.

Osobné stretnutie – pri tomto spôsobe žiadosti niet čo stratiť. Priamo požiadate, priamo sa na všetko opýtate.

Ak vás táto téma očarila natoľko, že máte potrebu sa o nich dozvedieť niečo viac, nepohrdnite týmto cudzojazyčným zdrojom.

Pôžička ihneď vyrieši Váš problém s peniazmi

Ak máte problémy s financiami, tak skúste pôžičku ihneďZ nedávneho prieskumu medzi slovenskými spotrebiteľmi vyplynulo veľmi zaujímavé zistenie týkajúce sa financií. Viac ako polovica Slovákov má obavy o svoju finančnú situáciu, pretože sa dostali do stavu, kedy ich mesačné výdavky prevýšili celkové príjmy. Za najjednoduchší spôsob ako vyriešiť nepriaznivú finančnú situáciu považuje takmer polovica Slovákov pôžičku. Tieto výsledky zistila agentúra IPSOS počas svojho prieskumu. Ak by ste sa o ňom chceli dozvedieť viac, kliknite na tento článok v denníku SME. Pokiaľ aj vy máte každý mesiac problém s financiami, môžete vidieť, že v tom nie ste sami a podobné starosti má takmer každý druhý človek vo vašom okolí. A keďže problémy sú na to, aby sa riešili, pokúsime sa vám našim článkom pomôcť. Predstavíme vám pôžičku ihneď, vďaka ktorej môžete veľmi rýchlo vyriešiť problém s nedostatkom peňazí.

V čom je taká rýchla?

Kľúčovou vlastnosťou pôžičky ihneď je jej rýchlosť, ktorou vám nebanková spoločnosť dokáže sprostredkovať peniaze. Hneď na začiatku vás musíme upozorniť, že v drvivej miere sú poskytovateľmi pôžičky ihneď len nebankové spoločnosti. Je to zapríčinené hneď z niekoľkých dôvodov. V porovnaní s bankami nie sú nebankové spoločnosti také prísne pri posudzovaní žiadateľov o rýchlu pôžičku. Ich kritériá sú nižšie a preto môže získať pôžičku takmer ktokoľvek. Pri pôžičke ihneď ide hlavne o rýchlosť a preto nebanková spoločnosť nestráca čas zdĺhavým hodnotením žiadateľa. Peniaze môžete mať na účte už aj do 10 minút od podania žiadosti. Tento čas sa môže natiahnuť aj do niekoľkých hodín, maximálne však do 24 hodín by ste mali mať peniaze k dispozícii. Rýchlosť doručenia môže byť ovplyvnená tým, v akej banke máte zriadený svoj účet a v aký deň žiadate o pôžičku. Najlepšie je, ak máte účet v rovnakej banke ako poskytovateľ pôžičky a žiadosť odošlete v pracovný deň. Pokiaľ stále váhate, pretože sa obávate zapliesť sa s nebankovou spoločnosťou kvôli ich nelichotivej povesti, môžeme vás upokojiť. Aby ste si ušetrili problémy, obracajte sa len na overené nebankové spoločnosti cez kvalitných sprostredkovateľov. Ak je našou témou pôžička ihneď – Peniazomat je jeden zo sprostredkovateľov, vďaka ktorému si môžete vybaviť pôžičku online. Samozrejme, existujú aj nepoctivé nebankovky, ktorým ide len o zneužitie klienta, ale v prípade nebankových spoločností s dlhoročnou tradíciou na finančnom trhu by ste sa s takým niečím určite nemali stretnúť.

To, kto si môže podať žiadosť o pôžičku, je presne definované jednotlivými nebankovými a bankovými spoločnosťamiKto a ako môže požiadať o pôžičku ihneď?

Pôžička ihneď je určená takmer pre každého. Kritéria sú veľmi benevolentné a zo všetkých typov žiadateľov môžeme spomenúť len dva typy:

 • pôžička ihneď pre nezamestnaných: Tento typ pôžičky je riešením aj pre ľudí, ktorí majú problém zdokladovať svoj príjem, či už z dôvodu, že sú nezamestnaní a žiadnym pravidelným príjmom nedisponujú alebo ich príjem nie je v dostatočnej výške na poskytnutie pôžičky v banke. Tu hovoríme o ľuďoch zamestnaných na dohodu, študentoch, matky na materskej dovolenke alebo dôchodcoch. Pri žiadosti o pôžičku ihneď nemusíte predkladať žiadne potvrdenia o vašom príjme. Pripravte sa na to, že niektoré nebankové spoločnosti neposkytujú pôžičky ihneď pre nezamestnaných (napr. Ferratum).
 • pôžička ihneď bez registra: Ďalším typom žiadateľov o pôžičku ihneď môžu byť ľudia, ktorí majú do iných finančných inštitúcií zatvorené dvere kvôli dlhom. Čiže majú zápis v úverovom registri dlžníkov, ktorý si banky alebo iné nebankové spoločnosti preverujú pred poskytnutím pôžičky. Dlžníci môžu získať pôžičku ihneď, pretože pri tomto druhu úveru sa ich finančná minulosť nepreveruje.

Teraz keď už vieme, kto môže požiadať o rýchlu pôžičku, predstavíme spôsoby, ktorými to môže urobiť. Ako aj sami uvidíte, tých spôsobov je hneď niekoľko a každý z nich má za cieľ čo najrýchlejšie sprostredkovanie peňazí žiadateľovi.

 • cez telefón

Prvý spôsob žiadosti o pôžičku je prostredníctvom klientskej linky vybranej nebankovej spoločnosti. Počas telefonického rozhovoru nadiktujete ich finančnému špecialistovi všetky potrebné údaje (výšku pôžičky, osobné údaje, číslo účtu atď.), ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu pôžičky. Po schválení pôžičky vám peniaze prídu priamo na bankový účet. Mnohé z nebankových spoločností poskytujú tieto volania bezplatne a preto nemusíte mať obavy, že vám po dlhom telefonáte príde vysoký účet.

 • pôžička online

Ak patríte k ľudom, ktorí neradi riešia veci cez telefón a máte prístup na internet, tak pre vás je určený druhý spôsob. Pôžičku ihneď môžete získať aj po vyplnení online žiadosti na internetovej stránke konkrétnej nebankovky alebo na stránke nejakého sprostredkovateľa, ako napr. spomenutého Peniazomatu. Do tejto žiadosti uvediete základné informácie, po ich overení a schválení môžete očakávať peniaze na účte.

 • sms pôžička

Tretí spôsob je zo všetkých najnovší. Požičať peniaze si môžete pomocou zaslania jedinej SMS správy. Pri tomto spôsobe musíte poznať telefónne číslo nebankovej spoločnosti a zároveň vaša SMS správa musí byť v presne stanovenom tvare. Vo väčšine prípadov musí byť uvedená požadovaná čiastka, osobné informácie, číslo účtu a prípadne doba splatnosti. O konkrétnom tvare SMS správy sa musíte informovať u zvolenej nebankovej spoločnosti. Pre zjednodušenie schvaľovania SMS pôžičky ihneď vyžadujú niektoré nebankovky registráciu vopred na ich internetových stránkach, aby vám dokázali rýchlejšie poskytnúť požadované financie.

 • ihneď na ruku

Posledným spôsobom je požiadať o pôžičku klasickým spôsobom v kamennej pobočke nebankovej spoločnosti alebo u jej obchodného zástupcu. V tomto prípade nepotrebujete mobilný telefón ani pripojenie na internet a peniaze máte k dispozícii okamžite. Nevýhodou je, že musíte vyhľadať pobočku nebankovky alebo počkať, kým za vami príde jej obchodný zástupca.

Pozorne si preštudujte hodnoty ako je RPMN, doba splatnosti a výška pôžičkyAké sú podmienky?

Už vieme kto a ako môže požiadať o pôžičku ihneď, pozrime sa aj na to, aké špecifiká má tento druh pôžičky. Aby ste vopred vedeli s akými výhodami, resp. negatívami musíte rátať pri pôžičke ihneď.

 • suma od 20 € do 350 €

Možno vás sklameme hneď na začiatku tejto časti, pokiaľ ste rátali s tým, že si cez pôžičku ihneď požičiate 5000 €, tak to bohužiaľ nebude možné. Nebankové spoločnosti poskytujú pôžičku len do výšky 350 € a to z dôvodu, aby ani ony nešli do vysokého rizika pri požičiavaní veľkej sumy peňazí neovereným žiadateľom. A zároveň, aby dokázali rýchlo poskytnúť peniaze bez zbytočného papierovania. Existujú však spoločnosti, u ktorých si môžete rýchlo požičať aj spomenutých 5000 €, ale budete musieť ručiť svojou nehnuteľnosťou. Čím sa vystavujete riziku a v prípade nejakých problémov so splácaním by ste mohli prísť o strechu nad hlavou.

 • doba splatnosti 5 – 31 dní

Keďže suma pôžičky patrí k tým nižším, je logické, že na jej splatenie nebudete mať celý rok. Môžete si dokonca nastaviť flexibilnú dobu splácania. Pokiaľ potrebujete pôžičku ihneď pred výplatou, ktorú budete mať o 10 dní, tak doba splatnosti môže byť pre vás 10 dní. Maximálna dĺžka splácania pri tomto type pôžičky je 31 dní.

 • úrok od 20 – 25 %

Výška úroku sa pri pôžičke ihneď pohybuje približne vo výške 20 – 25 %, závisí to od konkrétnej nebankovej spoločnosti. Tento úrok je o niečo vyšší ako pri klasických nebankových pôžičkách, ale to je cena za jeho rýchle poskytnutie. Niektoré nebankovky ponúkajú akciu pre nových klientov a prvú pôžičku im dajú bez úroku. V spoločnosti Peniazomat je to pôžička do 95 € a vo Ferratum dokonca až 150 €.

 • žiadateľ: nad 18 rokov a občianstvo SR

Všeobecné podmienky na žiadateľa o pôžičku ihneď sú len dve, musí byť plnoletý a mať občianstvo Slovenskej republiky. Ak chce o pôžičku požiadať cudzinec musí mať trvalý pobyt na území SR.

Online pôžičky cez internet sú najrýchlejšie cez Peniazomat

Ak máte prístup k internetu, tak si môžete vybaviť pôžičku onlinePôžičky cez internet ale nie sú jediný spôsob ako o pôžičku požiadať. Môžete taktiež využiť osobné stretnutie, telefonickú žiadosť alebo sms žiadosť. My sa však sústredíme práve na pôžičky online, pretože v rýchlosti vybavenia patria k najrýchlejším, zachovávajú vašu anonymitu a rovnako si na základe podrobnejších porovnaní môžete vybrať medzi bankovými a nebankovými pôžičkami cez internet. Práve www.peniazomat.sk/ vám ponúka rôznych bankových a nebankových poskytovateľov pôžičky online a vy sami sa rozhodnete pre toho, ktorého podmienky vám najviac vyhovujú. Na danej stránke nájdete rôzne typy: bez registra, ihneď na účet, rýchle, pred výplatou, ako aj pôžičku bez dokladovania príjmu a mnoho ďalších.

S bankovými a nebankovými spoločnosťami

Ak si myslíte, že online pôžičky sú obmedzené len na nebankové spoločnosti, tak sa mýlite. Hoci je pravda, že donedávna boli ponúkané hlavne nimi, bankové spoločnosti si uvedomili vysokú konkurenciu a už aj oni ponúkajú svojim potenciálnym zákazníkom pôžičky cez internet.

Rozdiel medzi bankovými a nebankovými spoločnosťami je taký, že nebankové spoločnosti vám priamo online sprostredkujú aj 100 000 eur, no bankovky majú hranicu cez internet oveľa nižšiu. Pri žiadostiach o vyššie sumy je potrebné navštíviť aj niekoľkokrát ich pobočku, dokladovať mnoho dokumentov, ako aj financovať posudky znalcov o založení nehnuteľnosti. Nebankové pôžičky online ponúkajú aj vyššie sumy bez založenia nehnuteľnosti. Samozrejme na trhu sú aj takí nebankoví poskytovatelia, ktorí budú mať na získanie podobné kritéria, ako bankovky.

Ako môžete zistiť akej spoločnosti (ne)dôverovať? Úplne jednoducho. Na internete si vyhľadáte stránku Národnej banky Slovenska, v rámci nej si vyhľadáte zoznam licencovaných poskytovateľov pôžičiek (aj bankoví aj nebankoví) a ak sa vami hľadaná spoločnosť na zozname nachádza, splnila tvrdé kritéria pôžičkovej spoločnosti, a teda jej môžete veriť. Ak sa však na zozname nenachádza, pravdepodobne ani online pôžička cez takú spoločnosť nebude pre vás veľmi výhodná. Ak si kliknite na tento odkaz, môžete sa dozvedieť ešte viac zaujímavých vecí o pôžičkách cez internet.

Viete akú online pôžičku si chcete zobrať? Je ich viacero typov!O aké druhy možno požiadať?

Vo všeobecnosti môžete požiadať o úvery ihneď na účet, o rýchle a o klasické (dlhodobé) pôžičky. Povedzme si v skratke základné informácie o každom type, ako sú výška poskytovanej sumy, doba vybavenia, doba splatnosti, výška úroku a podmienky na získanie.

Pôžičky ihneď  online–  sú také, ktoré vám môžu byť po schválení doručené už do 10 minút. Poskytujú ich hlavne nebankové spoločnosti. Pokiaľ máte záujem o najrýchlejšie pôžičky, tak si určite zvoľte pôžičky ihneď na účet. Ak si zvolíte iný spôsob doručenia, môžete na financie čakať aj 4 dni. Pôžičky ihneď online vám dokážu sprostredkovať až 350 eur. Ich úroková sadzba sa pohybuje okolo 23%, ale ak žiadáte o pôžičky u Ferratum alebo Pôžičkomatu po prvýkrát, môžete ich mať bezúročne, ale len ak žiadate o sumu do 150 eur. Čo sa týka doby splatnosti, poväčšine je to do 30 dní. Pri týchto pôžičkách je dobré dodržiavať lehoty splatnosti, pretože v prípade ich nerešpektovania vám môžu byť naúčtované vysoké poplatky. Sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú pôžičky bez registra, pred výplatou, na materskej dovolenke či pôžičku bez dokladovania príjmu. Pôžičky ihneď online sú takisto vhodné aj pre dôchodcov.

Rýchle pôžičky online – sú to opäť také pôžičky, ktorých hlavným cieľom je doručiť žiadateľovi peniaze rýchlo. No nebude to tak rýchlo, ako to bolo vo vyššie menovanom prípade. Odosielajú peniaze do 1 týždňa a to hlavne z toho dôvodu, že svojim žiadateľom poskytuje vyššie sumy. Konkrétne vám sprostredkujú až 6 000 eur. Doba splatnosti takejto pôžičky cez internet bude preto dlhšia, maximálne však môžete požiadať o 84 mesiacov splatnosti. Čím dlhšie splácate, tým viac preplatíte, ale tým sa vám aj otvárajú dvere, pri ktorých vám „darujú“ odklad niekoľkých splátok bezplatne. Každá spoločnosť si určuje vlastné pravidlá. Úroková sadzba sa pri rýchlej pôžičke cez internet pohybuje opäť okolo 23%, no je možné, že sa stretnete aj s oveľa nižšími úrokmi. Môžu mať náročnejšie podmienky na získanie, no nebankové pôžičky online v porovnaní s bankovými nemusia požadovať dokladovanie príjmu, a rovnako budú dostupné aj ako pôžičky bez registra.

Cez internet získate tie najvýhodnejšie a najrýchlejšie pôžičky vôbec.Klasické pôžičky cez internet– klasické pôžičky cez internet sú pôžičky, ktorých vybavovanie trvá najdlhšiu dobu, v niektorých prípadoch to môže byť aj niekoľko týždňov. Dokáže Vám cez nebankovky sprostredkovať až 100 000 eur, bankovky vám dokážu sprostredkovať aj viac, ale v online žiadosti je možné požiadať o nižšie čiastky, približne 60 000 eur. Pri vyšších sumách je potrebné stretnutie s agentom spoločnosti. Klasické (dlhodobé) pôžičky cez internet majú aj náročnejšie podmienky na získanie. Pravdepodobne sa pri vyšších sumách nestretnete s pôžičkami bez registra, ani s pôžičkou bez dokladovania príjmu. V rámci tohto online úveru môžete požiadať aj o refinancovanie. Má dlhšiu dobu splatnosti. Môže presiahnuť aj niekoľko desiatok rokov. Nebankové spoločnosti ponúkajú maximálne 30 rokov splácania. Úroková sadzba týchto pôžičiek býva nižšia než pri krátkodobých pôžičkách, ale v celkovom prepočte preplatíte oveľa viac, čo si snáď každý žiadateľ uvedomuje.

Každá pôžička online je iná. Každý sprostredkovateľ si kladie vlastné podmienky, preto si predtým, ako definitívne prijmete akúkoľvek pôžičku, tieto podmienky podrobne naštudujte, aby ste sa nedostali do väčších finančných problémov.

Rýchla pôžička s nebankovými spoločnosťami

Ak je vašou prioritou rýchlosť získania pôžičky, tak potom skúste také, ktoré sú bez dokladovania príjmu.Ak hľadáte také pôžičky, ktoré sú dostupné rýchlo, tak v tomto článku vám predstavíme 2 typy rýchlych pôžičiek. Samozrejme obidva typy sú charakteristické ich rýchlosťou doručenia na účet, no jedna z nich je o čosi rýchlejšia. Ďalej ich vyberať aj podľa jednotlivých kritérií. Napríklad taká pôžička rýchla a bez poplatkov je vhodná pre tých, ktorí nechcú dokladovať príjem alebo bez registra je vyhľadávaná najmä takými žiadateľmi, ktorí už majú zápis v registri dlžníkov. Možno sa vám bude hodiť aj úver pre nezamestnaných, ktorý je skutočne dostupný aj nezamestnaným žiadateľom.

Rôzne typy

 1. Ihneď (najrýchlejší typ)

Pôžička ihneď je pre tých záujemcov, ktorí potrebujú peniaze skutočne bleskovo. Pôžička na účet môže byť na vašom účte už do 10 minút od jej schválenia. Môže sa stať, že doručovací proces bude trvať o niečo dlhšie, najviac však 24 hodín.

Určite vás bude zaujímať aj suma, ktorú vám pôžička ihneď dokáže sprostredkovať. S najrýchlejšou pôžičkou si môžete požičať do od 25 do 350 eur. V prípade, že táto pôžička ihneď je vaša prvá, o ktorú žiadate, môžete sa vyhnúť úrokom, ktoré sú všeobecne v prípade rýchlych pôžičiek o niečo vyššie, než by to bolo pri pôžičkách s vysokými sumami. Nulový úrok umožňujú nebankové spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat, no bezúročne si môžete požičať do 150 eur.

Má taktiež obmedzenú splatnosť. Splatnosť si väčšinou vyberiete sami, a môžete si zvoliť časový interval splatenia od 5 do 30 dní. Ak by ste do daného termínu stále nemali dostatok peňazí na vrátenie vašej pôžičky, určite nezabudnite kontaktovať sprostredkovateľa a oboznámte ho o vašej situácii. Bude možné sa dohodnúť na odklade splátky, no netreba počítať s tým, že tu bude bez poplatku. Väčšinou sa buď navýši úrok, alebo zaplatí nejaký fixný poplatok za predĺženie vašej rýchlej pôžičky.

Je vhodná pre tých, ktorí nemajú radi dokladovanie, pretože pri tomto type netreba dokladovať skutočne nič. Ak by ste mali ešte nejaké iné otázky, ktoré sa týkajú rýchlej pôžičky, skúste si otvoriť túto stránku, možno v nej nájdete odpoveď.

 1. Rýchla pôžička

Rýchla alebo ihneď? Prvá menovaná je vhodná pre tých, ktorí peniaze nepotrebujú až tak urgentne. Doba doručenia na účet je väčšinou od 24 hodín, pri vyšších sumách to môže niekoľko dní a naopak pri nižších sumách to môže byť aj menej ako 24 hodín.

Táto pôžička vám poskytne aj do 6 000 eur. Na rozdiel od pôžičky ihneď sa nie je možné vyhnúť úroku. Na druhej strane vám však sprostredkovatelia umožňujú dlhšiu dobu splatnosti – až do 84 mesiacov. Pri nižších sumách bude doba splatnosti pochopiteľne kratšia. Čo sa týka predĺženia termínu splatnosti, pri vyšších sumách ho môžete aplikovať bezplatne, keďže vám sprostredkovatelia umožňujú odklad splátok.

Počítajte s tým, že si môže pri vyšších sumách žiadať dokladovanie príjmu prípadne iné dokladovania.

V nebankových spoločnostiach sú pôžičky rýchlejšie ako v banke.Nebankové verzus bankové pôžičky

Veľa ľudí má predsudky voči nebankovým pôžičkám. Treba sa však zmieniť o tom, že nie všetky sú neseriózne. Ak natrafíte na menej známu spoločnosť, ktoré poskytuje úvery, okrem jednotlivých podmienok si môžete overiť ich serióznosť v zozname licencovaných spoločností na stránke Národnej banky Slovenska. Ak sa v tomto zozname nenachádza, pravdepodobne bude niekde problém. Okrem toho je ďalšou výhodu nebankových rýchlych pôžičiek, že si neúčtujú nadbytočné poplatky, ako to robia banky: poplatok za vybavenie pôžičky, za vedenie účtu, konzultácie, posudky znalcov, atď.

Ak vám takéto všeobecné delenie rýchlych pôžičiek nestačí, môžete si vybrať takú, akú vám súčasná situácia povoľuje:

 1. Bez dokladovania príjmu

Bez dokladovania príjmu je pre tých, ktorí majú nízky príjem a v prípade, že by ho museli dokladovať, pôžička by im nemusela byť schválená.

 1. Bez registra

Bez registra je vhodná pre zákazníkov, ktorí už majú skúsenosti s bankovým pôžičkami, aj keď nie veľmi príjemné. To znamená, že sa ocitli na listine neplatičov, lebo nerešpektovali termíny splatnosti, prípadne nesplácali vôbec. Rýchla pôžička bez registra do tejto listiny nenazerá. Tento typ pôžičky umožňujú hlavne nebankové spoločnosti.

 1. Pre nezamestnaných

Pre nezamestnaných je vyhľadávaná aj tými žiadateľmi, ktorí si neželajú dokladovať príjem, keďže bude pravdepodobne veľmi nízky. Na trh prišli už aj také nebankové spoločnosti, ktoré skutočne poskytnú rýchlu pôžičky aj nezamestnaným! To, že nemusíte dokladovať príjem môže byť vhodné pre ženy na materskej, pre dôchodcov či inú kategóriu nezamestnaných s nízkym príjmom.

 1. Pôžička pred výplatou

Ak ste zamestnaný, minuli sa vám úspory, ale do výplaty máte ešte niekoľko dní, tak je tu pre vás rýchla pôžička pred výplatou. Tento typ pôžičky sa väčšinou spláca v deň, keď vám príde výplata. Opäť sú dostupné hlavne v nebankových spoločnostiach.

Nebankové spoločnosti otvárajú vráta s pôžičkami mnohým kategóriám žiadateľom, no ak už o ne požiadate, buďte si istý, že pôžičku budete môcť splatiť do daného termínu. Ináč by ste sa mohli dostať do väčších finančných, ale aj právnych problémov.

Viete kde a od koho si požičiate? Prípadne akou formou? My Vám poradíme!Kde a ako požiadať?

Ak vás tieto pôžičky zaujali, požiadať o nich môžete rôznymi spôsobmi: pomocou internetu, telefónu alebo mobilu.

Cez internet

Žiadosť cez internet je okamžitý spôsob požiadania. Stačí, ak si nájdete sprostredkovateľov týchto pôžičiek a pomocou žiadosti cez internet požiadate o rýchlu pôžičku. Cez internet je poväčšine vyhodnotená hneď. Taktiež zachováva vašu anonymitu.

Telefonicky

Ak máte radšej priame rozhovory, zistíte si telefónne číslo jednotlivých sprostredkovateľov a priamo im zavolajte. Opäť je to okamžitý spôsob podania a vybavenia žiadosti. Okrem toho sa môžete pracovníka opýtať na všetko, čo vás ohľadom vami žiadanej rýchlej pôžičky zaujíma.

Sms pôžička

Ak sa náhodou nachádzate niekde, kde nemáte prístup na internet a telefonovanie nie je vaša silná stránka, môžete využiť ak sms žiadosť. Rýchla sms pôžička patrí k pomalším v dobe vybavovania / vypisovania žiadosti, jej vyhotovenia a následného doručenia peňazí. Požičať cez sms si môžete do 500 eur.